Marts, 2020

Attēlu rezultāti vaicājumam “sniegpulkstenītes sīkāks iedalījuma līmenis”
Šogad pavasari esam  meteoroloģiski  sagaidījuši jau februārī, bet pēc saules pulksteņa pavasaris sāksies 20.martā plkst. 05:50. Atliek vien cerēt, ka ziema atkāpsies un lielās cīņas ar pavasari izpaliks.
ATGĀDINĀJUMS VECĀKIEM!!!
Cien. vecāki, lūdzu, nodrošiniet savu bērnu ar piemērotu apģērbu siltākam  laikam un gumijas apaviem, lai Jūsu mazulis var droši staigāt pa peļķēm un baudīt pavasara priekus.
Iestādes administrācija

Attēlu rezultāti vaicājumam “notis drawing”Mūzika bērniem!
Dzintaru koncertzāles apmeklējums  “Brum, brum, auto brauc!”
9.martā plkst.9.45 ieeja ar abonementiem.
Ja esi uz ceļa, jābūt ļoti uzmanīgam. Luksofors un Šlagbauma kungs cītīgi seko līdzi antīkiem un jauniem, ātriem un ne tik ātriem auto.Attēlu rezultāti vaicājumam “fotgrāfs drawing”

Veidosim atmiņu albūmus!

25.martā plkst.9.00 ciemosies foto “Bergs” 


Paplašināsim savu redzesloku!
Ventspils stikla pūtēju brīnumi 26.martā plkst.15.30 un 16.00.
Bērniem tiks piedāvāta izglītojoša programma par stikla rašanos, apstrādes veidiem un formām. Meistari veiks paraugdemonstrējumus stikla figūriņu veidošanā. Kādam drosmīgākam bērnam vai pedagogam tiks dota iespēja pašiem ņemt dalību stikla burbuļu izpūšanā. Nodarbība notiek diskusiju veidā, kur iespējams nopelnīt nelielas stikla balviņas. Kā uzskates līdzekļi tiek izvietotas jau iepriekš izgatavotas figūriņas, kuras pēc tam iespējams iegādāties.

Mūsu aktivitātes Ekoskolā
Attēlu rezultāti vaicājumam “ekoskolas logo”

Noslēgusies akcija “Tīrai Latvijai!”  
Šajā mācību gadā esam kopīgi savākuši 42,75 kg.  Bērnu ekopadomes locekļi Marks, Roberts un Adelīna piedalījās izlietoto bateriju svēršanā un pierakstīšanā.
Paldies visiem atbalstītājiem izlietoto  bateriju vākšanas akcijā!


Pirmo reizi Jūrmalā!
5.martā plkst.12.00 sadarbībā ar Slokas pamatskolu organizējam pilsētā Jūrmalas Ekoskolu Forumu “Zaļākai pilsētai”. Norises vieta: Slokas pamatskola.Ekopadomes sēde 16.martā plkst.13.15
pārrunāsim par paveikto un gaidāmajiem pavasara darbiem.

Pētījums 

“Kā es ikdienā pārvietojos?”
Iestādē organizējām aptauju, kuru kopumā atbalstīja 84 bērni un vecāki, laika posmā no 3.līdz 9.februārim ieskaitot. Mūsu mērķis bija noskaidrot, kādu pārvietošanās veidu izmanto dodoties uz bērnudārzu un mājup. Papildus vēlējāmies noskaidrot, kādi pārvietošanās veidi ir izvēlēti arī brīvdienās.
Sagatavojām aptaujas anketas katram bērnam, kas bija piestiprinātas ģērbtuvē pie drēbju skapīša durvīm. Vecāki kopīgi ar bērnu atzīmēja ierašanos un došanos mājup.  Pamatā piedāvājām četrus pārvietošanās veidus: ar kājām, riteni, autobusu un mašīnu, bet 2 gadīgo grupā ‘Mārītes”  vēl bija rati.

Kādi ir “Zvaniņa” paradumi?
2 gadīgo grupā “Mārītes” darba dienās 54%  izmanto mašīnu, savukārt brīvdienās 76,4% dodas pastaigā ar kājām. Dodoties uz bērnudārzu neizmanto autobusu, bet vienu dienu  to izmantoja 7 ģimenes (41%), dodoties mājup. Velosipēdu vienā gadījumā izmantoja 5 ģimenes dodoties uz bērnudārzu, atceļā tikai 2 ģimenes.
3 gadīgo grupā “Bitītes” darba dienās 50% ierodas bērnudārzā ar kājām un otri 50% ar mašīnu. Viena ģimene izmanto velosipēdu. Mājup darba dienās 60% izmanto automašīnu. Brīvdienās: 08.02 55%  iet ar kājām, pārējie izmanto mašīnu. 09.02. 69% iet ar kājām, pārējie brauc ar mašīnu. Viena ģimene brīvdienās pārvietojas ar velosipēdu.
4 gadīgo grupā “Vardītes” divās darba dienās, tikai viens ieradās bērnudārzā ar mašīnu, pārējie ar kājām, riteni un 2 ar autobusu. Vidēji darba dienās un brīvdienās 4 (19%) pārvietojās ar mašīnu. Brīvdienās 69% izvēlas pārvietoties ar kājām un izmanto arī 25 % mašīnu.
5.gadīgo grupa “Taurenīši” 47% uz bērnudārzu dodas ar kājām, viens regulāri brauc ar autobusu, jo dzīvo citā mikrorajonā, divas dienas viens braucis ar riteni, bet pārējie 40,5% brauc ar mašīnu. Brīvdienās 4 brauca ar riteni.
5 gadīgo grupa “Skudriņas” 50% uz bērnudārzu ar kājām un 50% ar mašīnu, mājup dodas  identiski. Brīvdienās rezultāti līdzīgi. Viens respondents vienu dienu uz bērnudārzu un mājup devies ar autobusu.Velosipēdu, kā pārvietošanās veidu nav izmantojis neviens.
6 gadīgo grupa “Gliemezīši” aptaujātie respondenti autobusu neizmanto, brīvdienās vidēji divi respondenti  izmanto velosipēdu. Darba dienās uz bērnudārzu ar automašīnu dodas 70%, mājup  dodas 46%.
Kopvērtējumā 57,3% respondenti dodas ar kājām. Vissaktīvākie kājāmgajēji ir grupa “Vardītes”, kas ievērojami uzlaboja kopvērtējumu. Iestādes vecāki ļoti reti izmanto pilsētas bezmaksas autobusu.

Saite šeit  :  Ko tu zini par divriteni?


Der zināt! Zinātnieki cenšas glābt Zemeslodi  Attēlu rezultāti vaicājumam “paldies drawing”
Paldies vecākiem!

ü Paldies Kārļa, Markusa un Andra māmiņām par materiāliem projekta nedēļai “Izzini transporta veidus un – pārvietošanās iespējas vakar un šodien”. Raula vecākiem par mācību līdzekļiem un Eimijas ģimenei par garšīgajiem āboliem.
Grupas “Bitītes” skolotājas: Inese, Sandra, Margarita

ü Paldies Roberta Vimbas mammai par sagādātajām darba lapām.
ü Paldies par jaukajiem pārsteigumiem “Sirsniņu dienā”.
Grupa “Gliemezīši” skolotājas: Dzintra, Mārīte, Inese.
Februāris, 2020

Ziemas darbi!

2020.gads aizsācies Jūrmalā bez sniega, bērni nevar gūt lielos ziemas  priekus  no visas sirds. Vairākus gadus iestādē ir izveidojusies tradīcija - janvāra vidū organizēt visām grupām kopīgas ziemas rotaļas dabā, šoreiz tās izpalika.
Grupa “Taurenīši” un “Mārītes” bija sagatavojušas nedaudz barības putnu barošanai, kuras izlika iestādes teritorijā,  bet vērojumi liecina, ka šogad putni ziemā nav īpaši izsalkuši, tāpēc šo aktivitāti pārējās grupas pagaidām ir atcēlušas.

Projekts “Cūkmena detektīvi!”  
Šajā mācību gadā aktīvi  projektā darbojas otro gadu grupa “Taurenīši”, bet pirmo gadu grupa “Skudriņas”. Projekta mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar skolotāju programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem. Pamatā ir četras tēmas, kurās ar rotaļu, dejas un dziesmas, pasaku, dažādu vizualizāciju, Cūkmena lelles un citu materiālu palīdzību, bērni veic noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā. Katra tēma veidota, ievērojot principu – Redzi, Dzirdi, Klausies, Dari – vienlaikus paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās grupā un mežā.
Top Meža noteikumi grupā "Taurenīši"

Iestādes projekta nedēļas "Izzini transporta veidus un pārvietošanās iespējas vakar un šodien"
 noslēguma pasākums “Ceļā ar draugu!”
13.februārī plkst.9.30

PĒTĪJUMS "Cik liels attālums no mājām līdz iestādei?"
Ekopadome decembrī un janvārī veica pētījumu, cik liels attālums bērniem un darbiniekiem no mājām līdz iestādei? Uzzinājām, ka vistuvākais attālums ir 100 metri, bet vistālākais 47km. Vairākumam respondentu attālums no mājām līdz iestādei ir no 500 m līdz 4km, bet diemžēl izmanto transporta līdzekli, jo vecākiem un darbiniekiem nepieciešams auto transports darba vajadzībām. Pozitīva tendence darbiniekiem kooperēties un izmantot vienu automašīnu darba vajadzībām.

Akcija "Rūpējies par tīru vidi" 
Attēlu rezultāti vaicājumam “baterijas logo”
Cien. vecāki, esat laipni aicināti atbalstīt dalību izlietoto bateriju vākšanas akcijā, kura ilgst mūsu iestādē no 3.līdz 28.februārim. Akcijas ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā. Baterijas vākt iespējams līdz 2020. gada 28.februārim plkst. 9.00, jo iestādei datu bāzē jāreģistrē savāktais izlietoto bateriju daudzums.
Kā vākt baterijas? Baterijas sabērt plastmasa pudelēs, pievienot grupas nosaukumu un svaru (vēlams jau iepriekš nosvērt un uz iepakojuma uzrakstīt svara daudzumu). 


MŪZIKA BĒRNIEM
Attēlu rezultāti vaicājumam “nošu atslēga drawing”
Dzintaru koncertzālē  “Pasaka par Puķuzirnīti”
3. februārī plkst. 9.45

Skaistajā dārzā sava vieta katrai puķei, arī Puķuzirnītim. Tikai lepnā Lilija domā citādi. Dārza stāstā īpaša loma arī Nezālei un Margrietiņai. Piedalās: Sergejs Jēgers (balss), Sonora Vaice (balss), Atis Ieviņš (balss), Tāļa Sila Deju akadēmija, vadītājs Tālis Sils. Ieeja ar abonementiem. Tuvāka informācija pie grupu skolotājām.
Mazo vokālistu koncerts “Zvaniņa mazais Cālis”
27.februārī plkst.10.00.

Tuvāka informācija pie grupas skolotājām.
Paziņojums vecākiem !Attēlu rezultāti vaicājumam “info drawing”
 Iestāde no 6.jūlija līdz 31.jūlijam slēgta! Vasaras mēnešos grupu apvienošana.


Janvāris, 2020


Lai Jaunā gada katrai dienai

Ziemas baltuma miers,

Pavasara ūdeņu skanīgums,

Vasaras saules siltums,

Un rudens ziedu krāsainība!
 “Zvaniņa” kolektīvs
                           
                Pasākumi
  • Sportiskas ziemas izpriecas “Zvaniņa” bērniem   “Sniega diena – 2020 ”, 15.janvārī plkst.10.30
  • Janvārī  plānots 5 – 6 gadīgo grupām izveidot putnu barotavas. Jaunāko grupu bērni piedalīsies putnu barošanā.
  • Ekopadomes sēde 13.janvārī plkst.13.15
Darba kārtībā:
1Atskats par 1.pusgada veikumu Ekoskolā.
2Turpmāko pasākumu īstenošanas aktualitātes.

Atskats par decembra aktivitātēm.
         Ziemassvētku gaidīšanas laikā organizējām Ziemassvētku pasaku lasījumus kopā ar vecākiem. Liels paldies par atbalstu Kristiānas, Katrīnas, Rotas un Raula mammām un Adelīnas tētim. Bērnu uzdevums bija uzmanīgi noklausīties pasaku un izveidot no dzirdētā savu Ziemassvētku grāmatu.

AKCIJAS!
Makulatūras vākšanas akcija!
Šajā mācību gadā piedalāmies “Zaļās jostas” konkursā “Tīrai Latvijai”.9.decmbrī Ekoskolas bērnu  padomes locekļi no grupas “Gliemezīši” piedalījās makulatūras skaitīšanā un izvešanā, esam savākuši 1095kg un izglābuši 22 kokus. Paldies visiem, kuri atbalstīja šo akciju! Atkārtoti makulatūras vākšanas akciju organizēsim marta 1.nedēļā.
Labdarības akcija “Dalies mīlestībā!”
Decembrī visa lielā “Zvaniņa” saime gatavoja Ziemassvētku apsveikumu Jaundubultu veco ļaužu pansionāta senioriem. Paldies atbalstītājiem! Jūrmalas PII Zvaniņš Facebook lapā var skatīt foto sesijas.
Īpašu paldies šajā akcijā vēlējās pateikt grupa “Skudriņas” : Sindijas, Kristera Violetas, Paulas un Henrika vecākiem.
Grupa “Bitītes”: Kārļa, Andra, Sindijas, Raula, Marka, Sebastiana, Martas, Katrīnas, Eimijas, Leo vecākiem.
Radošā Ziemassvētku darbnīca.
Gatavoties svētkiem var dažādi, var staigāt pa veikaliem, slepeni saiņot dāvanas, braukt pēc eglītes, bet var arī paši gatavot kopā ar bērnu apsveikumus. 17. decembrī 43 ģimenes  piedalījās  Ziemassvētku darbnīcā, kurā darbojās piparkūku gatavošana, Ziemassvētku kartīšu, eglīšu un suvenīru gatavošana. Paldies visiem aktīvajiem vecākiem  un bērniem par kopā būšanu! Foto sesijas skatāmas Facebook lapā.
Skatīt šeit

Labie darbi!   Gatavojoties svētkiem grupa “Skudriņas” devās pastaigā ap bērnudārzu un piedalījās teritorijas sakopšanas darbos.


Sasniegumi.
Noslēdzies eTwinning projekts “Love, Discover, Keep!”. Lietuvas draugi no Kauņas bērnudārza “Etīde” mums atsūtīja apsveikumu kartītes. Paldies mūsu draugiem!Grupa “Skudriņas” skolotājas Ilma, Daiga, Valija pateicas Henrika vecākiem par eglīti, Emīlijas Omei par sarūpēto Adventes vainagu. Pateicamies Paulas, Kristera, Henrika, Sindijas vecākiem, kuri kuplināja saturu Adventes zeķu pārsteigumiem. Paldies vecākiem par siltajiem Ziemassvētku apsveikumiem.

Grupa “Bitītes” skolotājas: Inese, Sandra, Margarita izsaka pateicību par skaistajiem un īpašajiem egles rotājumiem Ziemassvētkos.
Mīļš paldies vecākiem par Rūķu pārsteigumu  bērniem Kārļa, Raula, Sindijas, Andra māmiņām un visiem vecākiem par sirsnīgajiem apsveikumiem svētkos.

 Grupa “Taurenīši” skolotājas Vineta, Liene, Ilona izsaka īpašu pateicību Martas mammai par sarūpēto eglīti un vecākiem par piedalīšanos egles rotāšanā. Sirsnīgs paldies par jaukajām Ziemassvētku dāvaniņām!

Grupa “Mārītes” skolotājas Aija, Anželika, Vēsma pateicas par skaistajiem apsveikumiem. Liels paldies Elīzas tētim par skaisto eglīti un Marka tētim par līdzdalību bērnu izpriecu organizēšanā, Kārļa tētim par garšīgo piparkūku mīklu. Lai mums laba sadarbība turpinās arī Jaunajā 2020. gadā!

Grupa “Gliemezīši” skolotājas Mārīte, Dzintra, Inese vēlas pateikties par vecāku atsaucību iepriecināt  seniorus Dubultu pansionātā. Paldies Kristapam Reķim par svētku eglīti no Ķeguma! Pateicība visiem vecākiem par Ziemassvētku pārsteigumiem.Informācija vecākiem!

Iestāde vasarā būs slēgta no 6.jūlija līdz 31.jūlijam.


Marts, 2020

Šogad pavasari esam  meteoroloģiski  sagaidījuši jau februārī, bet pēc saules pulksteņa pavasaris sāksies 20.martā plkst. 05:50. Atliek v...